Veľkoobchod

Sme obchodná spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami na domácom aj zahraničnom trhu. Venujeme sa dovozu a vývozu akýchkoľvek tovarov z tretích krajín.  Zabezpečíme colnú deklaráciu – služba nevyhnutná pre Vaše medzinárodné obchodovanie.

  • Nakupujeme rôzne tovary a za dobré ceny skoro čokoľvek. Napíšte nám Vašu ponuku alebo požiadavku na predaj tovarov
  • Nakupujeme kdekoľvek na svete, pošlite nám Vašu ponuku s Vašou predstavou a presvedčte sa
  • Dokážeme predať Váš tovar rýchlo a efektívne – vyskúšajte
  • V prípade zaujímavých tovarov zabezpečujeme financovanie – akreditív, faktoring, forfaiting, spätný odkup, zabezpečovací prevod práv, zmenky, úschovy, vinkulácie a podobne
  • zabezpečenie colnej deklarácie
  • obchodné poradenstvo

odkaz na email

Zastupujeme klienta pri rokovaniach s obchodnými partnermi, súkromnými osobami, štátnymi orgánmi a ostatnými mimovládnymi organizáciami na základe písomného splnomocnenia, mandátnej zmluvy alebo iného poverenia. Vykonávame obchodné poradenstvo pri podnikaní s novými domácimi ale aj zahraničnými obchodnými partnermi.