PONUKA PRE FIRMY/Hľadám zamestnancov

Potrebujete zamestnanca na nárazové práce? Ponúkame firmám službu agentúrny zamestnanci.  Zabezpečíme pre firmu zamestnanca, ktorý bude pracovať vo Vašej firme, no stále bude zamestnancom našej agentúry.

Výhody pre zamestnávateľov

 • zabezpečíme Vám toľko zamestnancov, koľko práve potrebujete
 • zabezpečíme výberové konanie na Vami určenú pozíciu
 • odbremeníme Vás od administratívnych, odvodových a mzdových povinností
 • dočasný zamestnanec pracuje pre Vás, ale stále ostáva našim zamestnancom
 • v prípade výpadku zamestnanca Vám v najkratšom čase zabezpečíme náhradného dočasného zamestnanca
 • úspora času a nákladov na získavanie a výber nových zamestnancov,
 • flexibilná pracovná sila podľa aktuálnych potrieb,
 • rýchla náhrada v prípade nespokojnosti s výkonom zamestnanca,
 • obmedzenie administratívy spojenej s prípadným rozviazaním pracovného pomeru,
 • úspora nákladov na spracovanie miezd a personálnej agendy
 • manažérska pomoc pri “prepúštaní” zamestnancov z pracovného pomeru
 • zabezpečenie pomoci Vašim zamestnancom – zamestnancovi, s ktorým ste z rôznych príčin museli ukončiť pracovný pomer zabezpečíme rovnakú prácu za rovnakých podmienok

S nami nešetríte iba svoj čas, ale predovšetkým energiu a náklady, ktoré by ste inak pri hľadaní kvalitných zamestnancov investovali do zdĺhavých výberových konaní.

PORADENSTVO V OBLASTI PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOV

Zabezpečujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva, a to ako na strane zamestnávateľov, tak aj na strane zamestnancov.

 • príprava pracovnoprávnych a súvisiacich zmlúv pre zamestnancov na všetkých úrovniach, od radových zamestnancov až po najvyšších riadiacich pracovníkov,
 • príprava pracovných poriadkov a iných interných predpisov,
 • poskytovanie právneho poradenstva ohľadom rozličných foriem odmeňovania,
 • právne poradenstvo pri skončení právneho pomeru,
 • právne poradenstvo pri agentúrnom zamestnávaní a vysielaní zamestnancov k užívateľským zamestnávateľom,
 • poradenstvo pri zamestnávaní cudzích štátnych príslušníkov,
 • ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch,
 • právne poradenstvo v oblasti uplatňovania a dodržiavania princípu rovnosti a rovnakého zaobchádzania (ochrana proti bossingu a mobingu),
 • právne zastúpenie v pracovnoprávnych sporoch.