HĽADÁM PRÁCU/pre uchádzačov

Profesijný životopis (CV)

Životopis, inak označovaný ako curriculum vitae (CV), je dokument, ktorý obsahuje stručný prehľad osobných údajov, vzdelania, relevantných pracovných skúseností a iných dovedností. Píše sa za účelom nájsť si prácu/zamestnanie a je to väčšinou prvý komunikačný prostriedok medzi uchádzačom o zamestnanie a potenciálnym zamestnávateľom.

Profesijný životopis si viete vytvoriť aj online

Motivačný list

Motivačný list možno chápať ako sprievodný list k životopisu. V motivačnom liste obšírnejšie uvádzate dôvody záujmu o danú pracovnú pozíciu. Jeho úlohou je priblížiť vás zamestnávateľovi po osobnostnej stránke. Mali by ste sa v ňom zamerať na fakty a vyzdvihnúť to, prečo práve vy ste ideálnym kandidátom na voľné pracovné miesto.

Pohovor v pohode

– telefonická pozvánka na pohovor predstavuje nulté kolo pracovného pohovoru, kde si personalista urobí akoby prvý dojem napriek tomu, že Vás ešte osobne nevidí. Buďte milí a poďakujte.

– na pracovný pohovor nemeškajte. Oblečenie na pracovný pohovor by malo byť konzervatívne. Ruku podajte pevným stisko a nezabudnite pri tom na jemný úsmev.

– zistite si viac o pracovnej pozícii, o ktorú žiadate – venujte pár minút preštudovaniu pracovnej pozície a náplni jej práce

– vyhnite sa jednoslovným odpovediam – odpovedajte rozvitými vetami. Jednoslovné odpovede typu „áno“, „nie“,  „neviem“ nezanechávajú príliš dobrý dojem.

– na záver sa poďakujte

Denne sa pridávajú nové pracovné ponuky

Pridajte sa k stovkám ľuďom, ktorí si už našli svoje vysnívané zamestnanie cez nás!

AKO FUNGUJE SPROSTREDKOVANIE PRÁCE CEZ PERSONÁLNU AGENTÚRU

Personálna agentúra hrá v súčasnosti veľmi dôležitú úlohu na trhu práce. Vedeli ste, že veľa firiem využíva len jej služby a o ponuke niektorých spoločností sa teda nemôžete dozvedieť inak než prostredníctvom agentúry?

 

Personálna agentúra sa stretáva s dvoma skupinami klientov – na jednej strane ide o kandidátov, ktorí hľadajú zamestnanie, a na strane druhej ide o firmy, ktoré hľadajú vhodných zamestnancov do svojej spoločnosti. V každom prípade však personálnej agentúre ide o spokojnosť na oboch stranách. Finančné prostriedky získava agentúra od spoločnosti, ktorej nájde nových zamestnancov, takže pre kandidátov sú jej služby úplne bezplatné.

Ako prebieha výberový proces:

    Podľa konkrétnych požiadaviek spoločnosti, ktorá hľadá nového zamestnanca, personálna agentúra inzeruje pracovnú ponuku nielen na svojej internetovej stránke, ale aj na viacerých špecializovaných pracovných portáloch.  Ľudia reagujú na ponuku zaslaním svojho profesijného životopisu. Personálna agentúra využíva mnohé kanály na hľadanie talentov na pracovnom trhu – či už sú to on-line médiá a sociálne siete alebo priame vyhľadávanie či oslovovanie kandidátov.

    Pokiaľ kandidát spĺňa požiadavky zamestnávateľa, prebieha tzv. predselekcia, čo zahŕňa telefonický rozhovor, počas ktorého personalista kontaktuje potenciálnych kandidátov a v krátkom rozhovore prezistí ich komunikačné či jazykové schopnosti. Vybraní kandidáti sú následne pozvaní na osobný pohovor do agentúry.

    Kandidát môže byť občas vyzvaný preukázať svoje kompetencie, a to viacerými spôsobmi (napr. písomný jazykový test či psychometrický on-line test, krátka prezentácia, skupinové assessment centrum).

    V prípade, že kandidát preukáže všetky kompetencie, ktoré vyžaduje zadávateľ pracovnej pozície, je odporučený na pohovor u zamestnávateľa – konkrétnej firmy.

    Pred absolvovaním pohovoru v spoločnosti osobný konzultant upozorní kandidáta na veci, na ktoré si má dávať pozor, odporučí mu preštudovať si základné rady pred pracovným pohovorom. Nasleduje osobné interview u reálneho zamestnávateľa.

    Po úspešnom absolvovaní všetkých predošlých fáz prichádza ponuka na podpísanie pracovnej zmluvy.

    S personalistami našej spoločnosti sú kandidáti v kontakte počas celého výberového procesu, takže je im poskytnutá stála spätná väzba o úspešnosti/neúspešnosti pri výberovom konaní. V prípade neúspechu je človek jasne informovaný o dôvodoch a prípadných chybách, ktorých sa dopustil, a ktorým sa treba v budúcnosti vyvarovať.

    Kandidáti by mali na nové ponuky zamestnania reagovať opätovným zaslaním životopisu alebo pripomenutím sa svojmu osobnému konzultantovi.

    Podľa konkrétnych požiadaviek spoločnosti, ktorá hľadá nového zamestnanca, personálna agentúra inzeruje pracovnú ponuku nielen na svojej internetovej stránke, ale aj na viacerých špecializovaných pracovných portáloch.  Ľudia reagujú na ponuku zaslaním svojho profesijného životopisu. Personálna agentúra využíva mnohé kanály na hľadanie talentov na pracovnom trhu – či už sú to on-line médiá a sociálne siete alebo priame vyhľadávanie či oslovovanie kandidátov.

    Pokiaľ kandidát spĺňa požiadavky zamestnávateľa, prebieha tzv. predselekcia, čo zahŕňa telefonický rozhovor, počas ktorého personalista kontaktuje potenciálnych kandidátov a v krátkom rozhovore prezistí ich komunikačné či jazykové schopnosti. Vybraní kandidáti sú následne pozvaní na osobný pohovor do agentúry.

    Kandidát môže byť občas vyzvaný preukázať svoje kompetencie, a to viacerými spôsobmi (napr. písomný jazykový test či psychometrický on-line test, krátka prezentácia, skupinové assessment centrum).

    V prípade, že kandidát preukáže všetky kompetencie, ktoré vyžaduje zadávateľ pracovnej pozície, je odporučený na pohovor u zamestnávateľa – konkrétnej firmy.

    Pred absolvovaním pohovoru v spoločnosti osobný konzultant upozorní kandidáta na veci, na ktoré si má dávať pozor, odporučí mu preštudovať si základné rady pred pracovným pohovorom. Nasleduje osobné interview u reálneho zamestnávateľa.

    Po úspešnom absolvovaní všetkých predošlých fáz prichádza ponuka na podpísanie pracovnej zmluvy.

    S personalistami našej spoločnosti sú kandidáti v kontakte počas celého výberového procesu, takže je im poskytnutá stála spätná väzba o úspešnosti/neúspešnosti pri výberovom konaní. V prípade neúspechu je človek jasne informovaný o dôvodoch a prípadných chybách, ktorých sa dopustil, a ktorým sa treba v budúcnosti vyvarovať.

    Kandidáti by mali na nové ponuky zamestnania reagovať opätovným zaslaním životopisu alebo pripomenutím sa svojmu osobnému konzultantovi.